Wie zijn we

Dit is de website van Stick Around.

Ons postadres is
Grafveldstraat 12
3630 Maasmechelen
België

Ons BTW nummer is BE 0734.530.124
Ons ondernemingsnummer is 0734.530.124

Uw persoonsgegevens, zijn onze verantwoordelijkheid.

Op deze website verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw e-mail adres als u boodschappen of vragen plaatst op onze website.
 • Uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert.
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Om u op de hoogte te stellen van updates van onze website.
 • Om u later te contacteren voor directe marketingdoeleinden.
 • Om uw aankopen naar u te versturen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken of aan te passen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen, voor de verzending en de betaling, binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Stick Around verbonden zijn of met enige andere partner van Stick Around; 

Stick Around garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Het gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stick Around maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze hebben een functionele rol binnen onze site, bijvoorbeeld een winkelwagentje of  een login onthouden. Deze cookies vallen niet onder de Cookiewet.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de codering technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

Als u ons uw postadres via het web meedeelt:

Zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt:

Zal u alleen door ons bedrijf gecontacteerd worden indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw GSM nummer via het web meedeelt:

Zal u alleen tekstberichten (SMS, MMS, ed) van ons bedrijf ontvangen indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw e-mail adres via het web meedeelt:

 • Zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen indien dit nodig is om u te informeren over de vragen of de bestellingen die u aangevraagd heeft.
 • Kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor directe marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming gegeven heeft of indien u reeds klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons regelement voor de bescherming van de persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Op aanvraag bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve on te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.